Demo

 • פרס רפפורט לאמנים ישראלים

  פרס רפפורט הוא מסורת מוכרת במוזיאון תל אביב לאמנות. בשנת 2006 ייסדה קרן רפפורט פרס על סך מליון דולר, לכבוד רות וברוך רפפורט, שבמשך עשר שנים תעניק מדי שנה סכום כסף לשני ציירים, בכיר וצעיר, המתגוררים ופועלים בארץ. מדובר במענקים של 70,000 דולר לצייר ותיק ו 30,000- דולר לצייר צעיר, כשחצי מהסכום מיועד לאמן וחצי למימון תערוכת יחיד וקטלוג. מדי שנה בחודש מרץ, במקביל להכרזה על הזוכים בפרס, נפתחת במוזיאון תערוכת היחיד של הזוכים בשנה שעברה.

 • פרס רפפורט למחקר ביו רפואי

  פרסי רפפורט למצוינות בתחום המחקר הביו רפואי, מוענקים מדי שנה למדענים בגין מחקר ביו-רפואי אשר יש בו מצוינות, פריצת דרך או חידוש ואשר יש בהם לתרום לקידום בריאות האדם ולטובת הכלל. בנוסף לדרישה כי המחקר יהיה פורץ דרך וחדשני, הוא נדרש להיות בעל השלכות טיפוליות ממשיות ויישומיות לטובת האנושות.

 • פרס רפפורט לעשייה נשית פורצת דרך ומחוללות שינוי בחברה הישראלית

  פרס רפפורט הוא מסורת מוכרת במוזיאון תל אביב לאמנות. בשנת 2006 ייסדה קרן רפפורט פרס על סך מליון בשנת 2013 החלה קרן פרס רפפורט, בשיתוף מגזין 'לאשה' להעניק את פרס רפפורט לאישה מחוללת שינוי בחברה הישראלית. הפרס מוענק לנשים שעשייתן במרחב הציבורי, החברתי, הקהילתי או הכלכלי בישראל הינן יוצאת דופן וראויות לציון.

 • almas

  זוכת פרס רפפורט לאמן צעיר 2014-עלמה יצחקי

  פרס רפפורט הוא מסורת מוכרת במוזיאון תל אביב לאמנות. בשנת 2006 ייסדה קרן רפפורט פרס על סך מליון דולר, לכבוד רות וברוך רפפורט, שבמשך עשר שנים תעניק מדי שנה סכום כסף לשני ציירים, בכיר וצעיר, המתגוררים ופועלים בארץ. מדובר במענקים של 70,000 דולר לצייר ותיק ו 30,000- דולר לצייר צעיר, כשחצי מהסכום מיועד לאמן וחצי למימון תערוכת יחיד וקטלוג. מדי שנה בחודש מרץ, במקביל להכרזה על הזוכים בפרס, נפתחת במוזיאון תערוכת היחיד של הזוכים בשנה שעברה.

 • yair2

  זוכה פרס רפפורט לחוקר בכיר 2014 - פרופ' יאיר רייזנר

  פרסי רפפורט למצוינות בתחום המחקר הביו רפואי, מוענקים מדי שנה למדענים בגין מחקר ביו-רפואי אשר יש בו מצוינות, פריצת דרך או חידוש ואשר יש בהם לתרום לקידום בריאות האדם ולטובת הכלל. בנוסף לדרישה כי המחקר יהיה פורץ דרך וחדשני, הוא נדרש להיות בעל השלכות טיפוליות ממשיות ויישומיות לטובת האנושות.

 • Ruth

  זוכת פרס רפפורט למפעל חיים על עשייה נשית פורצת דרך ומחוללות שינוי 2014 - הגב' רות דיין

  בשנת 2013 החלה קרן משפחת רפפורט, בשיתוף מגזין 'לאשה' להעניק את פרס רפפורט לאישה מחוללת שינוי בחברה הישראלית. הפרס מוענק לנשים שעשייתן במרחב הציבורי, החברתי, הקהילתי או הכלכלי בישראל הינן יוצאת דופן וראויות לציון.